Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu elektronicznego (wzmacniacza fazoczułego, wzmacniacza fazoczułego na wysokie częstości, przedwzmacniacza prądowego oraz przedwzmacniaczy napięciowych) o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/297/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 14.05.2010r., 11:00

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia )

   Uwaga: Wyjaśnienia (2) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania (po uchyleniu się Firmy ATEC Arkadiusz Tomaszewicz od podpisania umowy)

   Ogłoszenie z dnia 25.06.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03