Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 05.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ( z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy CRZP/UJ/273/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 17.05.2010 r. godz: 12:00 (poniedziałek)

     Uwaga: pytania zadane przez Wykonawcę i odpowiedzi, wyjaśnienia Zamawiającego - termin składania i otwarcia ofert bez zmian )

     Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03