Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy falomierza z opcją pomiaru szerokości linii spektralnej o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/289/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT (hereinafter referred to as ’SETCPP’)

   Termin składania ofert: 14.05.2010r., godz. 11:30

  Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Information on the tender procedure completion

   Ogłoszenie z dnia 14.06.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03