Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich w budynku Pałacu Śniadeckich UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/253/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 21.05.2010r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 14.06.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03