Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 06.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 7 wraz z usługą montażu (i próbnego montażu), uruchomienia, przetestowania i przeszkolenia pracowników Zamawiającego w niezbędnym do pracy zakresie oraz projektora multimedialnego na potrzeby Jagiellońskiego Centrum Językowego mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Krupniczej 2, Nr sprawy CRZP/UJ/283/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 17.05.2010r., godz: 10:30 21.05.2010r., godz: 10:30

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert )

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia )

   Informacja o unieważnieniu postepowania w części I

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w części II 

   Ogłoszenie z dnia 11.07.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03