Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy stołu optycznego z układem pneumatycznego zawieszenia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/303/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 17.05.2010, godz. 12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 27.05.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03