Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia nawiewowo - filtrujacego na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Nr sprawy CRZP/UJ/305/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 19.05.2010, godz. 10:00

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

   Zwiadomienie o rozstrzygnięciu oraz unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03