Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11 maja 2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu do analizy ilości białka metodą elektroforeza – western blott z archiwizacją wyników oraz pakietu odczynników umożliwiających uruchomienie metody oraz mikroskopu optycznego odwróconego do obserwacji komórek z systemem do archiwizacji w ramach Projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/284,285,286/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 19.05.2010, godz.10:0021.05.2010, godz.10:00

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03