Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłosenie z dnia 11.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli biurowych w pomieszczeniach Działu Spraw Osobowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Straszewskiego 27, według posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej i aranżacji wnętrz biurowych.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja techniczna wykonania mebli oraz projekt aranżacji wnętrz biurowych

   Do Pobrania: Projekt graficzny rozmieszczenia szaf na konstrukcjach wzmacniających

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert UWAGA! zmiana miejsca składania wzorcowych kontenerów

  Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

   Termin składania ofert: zmianana terminu na dzień 20.05.2010r. godz. 11:00

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03