Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch komór laminarnych z poziomym przepływem powietrza, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/308/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 19.05.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 118949 - 2010 data 11.05.2010 r.  )

   Termin składania ofert: 20.05.2010r., godz. 12:30 24.05.2010r., godz. 12:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 08.06.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03