Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.05.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzetu komputerowego dla Wydziału Chemii ul. R Ingardena 3, 30-060 Kraków, dotyczącego projektu

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 20.05.2010, godz 11:00

  Modyfikacja SIWZ 12.05.2010 Uwaga:  )

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03