Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 14.05.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego dla potrzeb Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. CRZP/UJ/320/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 24.05.2010 r., godz. 11.00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

  Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzielenie zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03