Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 04-03-2008 o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie rocznej prenumeraty (dostępu) do pełnych tekstów elektronicznych czasopism z grupy Nature Publishing Group w roku 2008 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03