Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy lasera 1560 nm i układu generacji drugiej harmonicznej, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 22.05.2010r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.5.2010, 2010/S 95-143565 )

   Termin składania ofert: 30.06.2010, godz. 12:00

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 15.07.2010r. o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03