Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 18.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka i projektora multimedialnego dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Grodzkiej 52.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 26.05.2010r. godz. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03