Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy budowy ogrodzenia w Stacji Górskiej UJ w Ochotnicy Górnej - Jaszcze, dotycząca projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach MRPO. Nr sprawy: CRZP/UJ/276/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 07.06.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 01.07.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03