Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku materiałów dydaktycznych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu FENIKS.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 31.05.2010 r., godz. 10.00

   Uwaga: Zmiana SIWZ )

  Odpowiedzi na pytania do SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03