Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 21.05.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy bioreaktorów wraz z oprzyrządowaniem, dotycząca projektu pn. „Ograniczenie puchnięcia osadu w oczyszczalniach ścieków z zastosowaniem Wrotków (Rotifera)”, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla potrzeb Instytutu Nauk o Środowisku UJ z siedzibą w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7 CRZP/UJ/336/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 31.05.2010 r., godz. 11.00 4.06.2010 r., godz. 11.00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ

   Do Pobrania: Modyfikacja do SIWZ

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

  Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ

  Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzielenie zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03