Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 21.05.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch laptopów dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24 CRZP/UJ/333/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 31.05.2010 r., godz. 09.00

  Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Do Pobrania:Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania i unieważnieniu cz. I

   Ogłoszenie o udzielenie zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03