Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy prac remontowo budowlanych instalacji centralnego ogrzewania związanych z modernizacją centralnego ogrzewania w budynku Wydziału Chemii UJ przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/329/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 04.06.2010r. o zmianie ogłoszenia )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Do Pobrania: Załącznik A do pytań i odpowiedzi z dnia 07.06.2010r.

   Termin składania ofert: 07.06.2010, godz. 10:30 10.06.2010, godz. 10:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 25.06.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03