Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu polaryzacyjnego Kąta Brewstera z wagą powierzchniową i wyposażeniem dodatkowym, dotyczące projektu Atomin, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/321/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 30.06.2010, godz. 13:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 24.09.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03