Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2010/S 99-149573) z dnia 22.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłoenienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy układu laserowego o parametrach technicznych podanych w SIWZ, na potrzeby projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/236/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 28.06.2010r., godz. 11:00 29.06.2010r., godz. 11:00

   Do Pobrania: Sprostowanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert - uwzględnione w przesłanym dnia 24.05.2010r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszeniu dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania (nr referencyjny: 2010-065350)

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  )

   Uwaga: Ogłoszenie (2010/S 102-154139) z dnia 28.05.2010r. dodatkowych informacji lub sprostowanie )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie (2010/S 162-249259) z dnia 21.08.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03