Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych w budynku Bursy im. St.Pigonia UJ, przy ul.Garbarskiej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/311/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 14.06.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 01.07.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03