Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń oraz mebli laboratoryjnych i biurowych, dotyczących adaptacji pomieszczeń dla potrzeb laboratorium JCET w Krakowie, w ramach projektu współfinansowanego przez UE EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/328/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 11.06.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 132953 - 2010 data 24.05.2010 r.  )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 14.06.2010, godz. 10:00 21.06.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu i unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03