Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy mebli biurowych, w ramach projektu: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIŚ, dla BJ UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie; nr sprawy: CRZP/UJ/348/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 01.06.2010 r., godz: 12:00

   Uwaga: zmiana treści siwz w pkt. 3)2, zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.06.2010 r., godziny i miejsce bez zmian. )

   Do Pobrania: informacja o zmianie treści załącznika nr 3 do formularza oferty - termin składania i otwarcia ofert - bez zmian (02.06.2010 r.) Uwaga:  )

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wynikach) postepowania i o unieważnieniu postępowania Uwaga:  )


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03