Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 25.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do archiwizacji żeli dla Instytutu Zoologii UJ.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 02.06.2010 r., godz. 10.00 07.06.2010 r., godz. 10.00

   Uwaga: Zmiana SIWZ )

   Do Pobrania: Załącznik do zmiany SIWZ

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i przedłużeniu terminu składania ofert )

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03