Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.03.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wzmocnieniu uszkodzonej ściany piwnicznej w zabytkowym budynku WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego położonym przy ul.Brackiej 12 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/69/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznika A do SIWZ

   Termin składania ofert: 28.03.2008, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 22.04.2008r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03