Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 26.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zkresie zakupu i dostawy notebooka dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońkiego w Krakowie przy Al. Mickiewicza 3.


  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 07.06.2010r, godz. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

    Inormacja o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03