Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 27.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu specjalistycznych skanerów do digitalizacji oraz zestawów komputerowych do ich obsługi w ramach projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIŚ, dla BJ UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/350/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 08.07.2010 r., godz: 12:00

     Zawiadomienie o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03