Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Generalnego Wykonawcy, dla zaprojektowania i wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach PIOG. Nr sprawy: CRZP/UJ/334/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

   Zawiadomienie o odwołaniu

   Do Pobrania: Treść odwołania z uzasadnieniem

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Zawiadomienie o umorzeniu postępowania odwoławczego

   Do Pobrania: Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21.06.2010r.

   Termin składania ofert: 12.07.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 15.07.2010r. o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03