Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i wdrożenia kompletnej linii technologicznej do archiwizacji analogowej (mikrofilmowej) w technologii mikrofilmowej 35 mm, w ramach projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIŚ, dla BJ UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/349/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 08.07.2010 r., godz: 12:00

   Uwaga: pytania i wyjaśnienia (odpowiedzi) Zamawiającego - termin składania i otwarcia ofert bez zmian )

   Zawiadomienie o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03