Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 02.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac instalacyjnych związanych z wykonaniem kotłowni wodnej opalanej olejem opałowym, dla potrzeb centralnego ogrzewania Szklarni Jubileuszowej UJ, zlokalizowanej w obiekcie przy ul.Żółkiewskiego 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/355/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

     Termin składania ofert: 21.06.2010r., godz. 10:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03