Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 08.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i aparatury laboratoryjnej w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/388/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

     Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

     Termin składania ofert: 21.06.2010r., godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 03.07.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03