Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 09.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem przy projektowaniu i budowie WFAiIS UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/358/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  ( Uwaga: Ogłoszenie z dnia 10.06.2010r. informacji dodatkowych do ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.6.2010, 2010/S 110-167265 )

   Termin składania ofert: 27.07.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 23.09.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03