Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 10.06.2010 r. o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy: CRZP/UJ/389/2010

  •  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy: CRZP/UJ/389/2010.


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03