Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 06.03.2008 o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego wraz z monitorem oraz urządzenia wielofunkcyjnego HP Color LasaerJet CM1017 dla Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Grodzkiej 52 - przetarg nr 71-71/08

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 14.03.2008, godz. 11:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03