Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów mocowania i regulacji optyki o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/378/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 21.06.2010 r., godz. 10:0022.06.2010 r., godz. 11:00

  ( Uwaga:Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

  ( Uwaga:Sprostowanie i zmiana treści SIWZ wraz z informacją o przedłuzeniu terminu składania i otwarcia ofert )

  ( Uwaga:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - sprostowanie SIWZ i zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.06.2010 r. , godz. 11:00 )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03