Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy termocyklera i multipleksowego analizatora prób biologicznych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu VSEL, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/315i324/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 21.06.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 151063 - 2010 data 11.06.2010 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 29.06.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 151063 - 2010 data 11.06.2010 r. )

   Termin składania ofert: 25.06.2010, godz. 13:30 01.07.2010, godz. 13:30 05.07.2010, godz. 13:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1 i 2

   Ogłoszenie z dnia 03.08.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03