Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 11.06.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Działu Administracji Kampusu UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/364/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 21.06.2010, godz 11:00

    ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03