Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Generalnego Realizatora Inwestycji, dla zaprojektowania i wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu WFAiIS UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/359/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Zawiadomienie o odwołaniu

   Do Pobrania: Treść odwołania z uzasadnieniem

   Zawiadomienie o odwołaniu (kolejne)

   Do Pobrania: Treść odwołania z uzasadnieniem (kolejne)

  Zawiadomienie o przystąpieniu do postępowania odwoławczego

   Do Pobrania: Treść przystąpienia do postępowania odwoławczego z uzasadnieniem

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i uzupełnienia do SIWZ )

   Do Pobrania: Załącznik C do SIWZ i do pytań i odpowiedzi z dnia 25.06.2010r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ )

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ z dnia 08.07.2010r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i uzupełnienia do SIWZ )

   Do Pobrania: Załącznik do pytań i odpowiedzi, wyjaśnień i uzupełnień do SIWZ z dnia 10.07.2010r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Do Pobrania: Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 05.07.2010r.

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 16.07.2010r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.6.2010, 2010/S 113-171292 )

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i uzupełnienia do SIWZ z dnia 16.07.2010r.( Uwaga: )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 21.07.2010r. )

   Do Pobrania: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 lipca 2010r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 27.07.2010, godz. 11:00 02.08.2010, godz. 11:00 06.08.2010, godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Zawiadomienie o odwołaniu

   Do Pobrania: Treść odwołania z uzasadnieniem

   Ogłoszenie z dnia 24.09.2010r. o udzieleniu zamówienia

   Do Pobrania: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 września 2010r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03