Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 10-03-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera wraz z monitorem dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/62/2008)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 18/03/2008, godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 07.04.2008r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03