Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 14.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakrsie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 7 wraz z usługą montażu (i próbnego montażu mającego na celu weryfikację sprawności działania i kompatybilność dostarczonych elementów komputerowych), uruchomienia, przetestowania i przeszkolenia pracowników zamawiającego w niezbędnym do pracy zakresie, Nr sprawy CRZP/UJ/394/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 23.06.2010r., godz: 10:30

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania 

     Ogłoszenie z dnia 11.07.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03