Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy mebli biurowych, w ramach projektu: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIŚ, dla BJ UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie; nr sprawy: CRZP/UJ/392/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 06.07.2010 r., godz: 12:00

   Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia )

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia )

   Uwaga: Fotografie dotychczas użytkowanego wyposażenia meblowego )

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania 

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03