Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.06.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników biochemicznych oraz materiałów jednorazowego użytku do hodowli komórkowych, sprzętu laboratoryjnego i pipet w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/410/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ - dodatkowe informacje z dnia 16.06.2010

   Termin składania ofert: 23.06.2010r, godz.10:00

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SIWZ (sprostowanie )


   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03