Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 17.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy dla zaprojektowania i wykonania kompleksowych prac remontowo-budowlanych na potrzeby laboratorium ultra szybkich procesów, w budynku WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/387/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

     Termin składania ofert: 07.07.2010, godz. 10:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03