Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 17.06.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na rozszerzeniu funkcjonalności centralnego systemu pocztowego UJ poprzez udzieleniu licencji stałej (perpetual dla użytkowników zewnętrznych) oprogramowania Sun Java Communication Suite dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. CRZP/UJ/416/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: MODYFIKACJA SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

   Do Pobrania: SIWZ PO ZMIANACH

   Uwaga: MODYFIKACJA SIWZ Z DNIA 21.06.2010 R. )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

   Do Pobrania: SIWZ PO ZMIANACH W DNIU 21.06.2010 R.

   Termin składania ofert: 25.06.2010, godz. 11:00

  Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzielenie zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03