Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachu z gontów drewnianych w obiekcie Ośrodek Recepcyjno-Konferencyjny UJ, położonym w Modlnicy k/Krakowa. Nr sprawy: CRZP/UJ/318/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 25.06.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 158067 - 2010 data 18.06.2010 r.  )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 05.07.2010, godz. 10:00 12.07.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 23.08.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03