Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem, tj. pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i kontroli jakości zakończonej uzyskaniem przez Wykonawcę międzynarodowego certyfikatu jakości dla obiektu Paderevianum II UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach MRPO na lata 2007 - 2013. Nr sprawy: CRZP/UJ/403/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Ogłoszenie nieobowiązkowe zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem, tj. pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i kontroli jakości zakończonej uzyskaniem przez Wykonawcę międzynarodowego certyfikatu jakości dla obiektu Paderevianum II UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach MRPO na lata 2007 - 2013. Nr sprawy: CRZP/UJ/403/2010 )

   Termin składania ofert: 30.07.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 31.07.2010r. o unieważnieniu postępowania, Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.6.2010, 2010/S 117-176522


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03