Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy miernika mocy lasera (część I przedmiotu zamówienia) oraz luster dielektrycznych (część II przedmiotu zamówienia) o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/372-373/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 30.06.2010r., godz. 11:00

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03