Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy próżniomierza (część I przedmiotu zamówienia), pompy turbomolekularnej z pompą wstępną typu scroll (część II przedmiotu zamówienia), pompy membranowej (część III przedmiotu zamówienia) oraz komory do pompowania (część IV przedmiotu zamówienia) o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/368-370,375/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Do Pobrania: Załącznik B.1 do SIWZ - Rysunki, wedle których ma zostać wykonana komora do pompowania

   Do Pobrania: Załącznik B.2 do SIWZ - Opis, wedle którego ma zostać wykonana komora do pompowania

  Termin składania ofert: 01.07.2010r., godz. 11:00

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Informacja o ponownym wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w części II

   Informacja o unieważnieniu postepowania w części IV

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03